ERCup Logotyp
Nyheter
Om ERCup
   Stadgar
   Kontakt
Regler
   Kommentarer
   Kvalitetsnormer
Länkar
Serietabell

Kalender
Bilder
Video  
Resultat & arkiv
Team
Internt Forum  Internt forum för ERCup teamförening

Tävlingsanmälan
SerieanmälanERCup News 2005-12-07

Kallelse till extra årsmöte i Teamföreningen ER Cup 2005-12-15

Extra årsmötet hålls för att uppfylla kraven för att bilda en juridisk person av teamföreningen. Syftet med detta är att överföra ägandeskapet till namnet, och därmed begreppet, på serien till teamföreningen. Vi skall där konstituera oss, dvs godkänna styrelsen och anta stadgarna för föreningen.

Bifogad agenda innehåller dessutom punkterna fastläggande av reglementen och information om tävlingskalendern. Särskilt inbjudna är Björn Andersson, tf teknisk administratör för serien, Anders Gustavsson, serieadministratör och Mikael Persson, seriens webmaster.

Denna gång har vi inte servicen med fika från FMK, utan lämpligen tar man med
sig en egen fika om så önskas.

Välkomna!
Styrelsen
Teamföreningen ER Cup

Dagordning.

§1. Mötets öppnande
§2. Val av mötesordförande
§3. Val av mötessekreterare
§4. Mötets behöriga utlysande
§5. Fastställande av dagordning för mötet
§6. Fastställande av närvaroförteckning/röstlängd
§7. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
§8. Fastställande av stadgar för föreningen
§9. Fastställande av medlemsavgift för 2006
§10. Fastställande av reglementen
§11. Tävlingskalender 2006
§12. Övriga frågor
§13. Mötets avslutning

Filer

Dagordning051215_2.pdf (Dagordning)
Stadgar Team-Förening ER Cup Förslag 3.pdf (Stadgar)

Mer information

2005-12-15, Extra årsmöte, Falkenberg


Visad: 1392 gånger - Uppdaterat: 2005-12-11 av Mikael Persson

Ur albumet

Team 99 Racing
Foto: Mikael Persson
Aktuellmotorsport.se

© Copyright 2005-2019, ERCup - Endurance Racing Cup http://www.ercup.se